Bina Güçlendirme Teknikleri

Bina Güçlendirme Teknikleri

Ülkemizde inşa edilen yapıların çoğu betonarmedir. Betonarmeden sonra yığma, çelik ve ahşap yapılar gelmektedir. Özellikle düşük dayanımlı betona sahip, eski, hasarlı, dayanımı yetersiz betonarme binaların en uygun  bina güçlendirme teknikleri  ile depreme dayanıklı hale getirilebilir.  Ülkemizdeki deprem tehlikesi nedeni ile bir çok binada can ve mal güvenliği riski bulunmaktadır. Uzmanlar, deprem riskli binaların güçlendirme yapılarak depreme güvenli hale getirilmesi gerektiğini söylemektedirler. Depreme dayanıksız binalar doğru bina güçlendirme teknikleri ile deprem yönetmeliğine uygun ve deprem güvenli hale gelir. Şirketimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylı uzman teknik kadrosu ile deprem testi, bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

Bina güçlendirme teknikleri

BİNA GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Bina Güçlendirme Teknikleri Nasıl Uygulanır?

Bina güçlendirme teknikleri konusunda uzman bina güçlendirme projesi ve güçlendirme uygulaması yapan deprem konusunda uzman şirketler tarafından uygulanmaktadır.  Deprem ve afetlere karşı güçlendirilmesi düşünülen bina için gerekli teknik çalışmalar ve tespitler yapılır sonrasında belirlenen güçlendirme teknikleri ile binanın güçlendirme projesi hazırlanır; bu proje kapsamında yapılan inşaat sonucunda ev, iş yeri, apartman, hastane, okul gibi her tür amaçla kullanılan yapılar depreme ve afetlere dayanıklı hale getirilir.   

Güçlendirilecek binada yapılan test ve analizler sonucunda elde edilen veriler kapsamında bina için en uygun  bina güçlendirme teknikleri belirlenerek bina güçlendirme projesi hazırlanıp binanın güçlendirme uygulaması yapılır. Burada amaç binanın güncel deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi ve mevcut can ve mal riskinin ortadan kaldırılmasıdır.  Bina için hazırlan güçlendirme projesinin yerine uygulanmasında bilgi, deneyim ve tecrübe gerekir. Bu niteliklere sahip kişiler bina güçlendirme teknikleri kullanarak yapı güçlendirme işlemini yaparak, binaları depreme ve olası afetlere karşı sağlam hale getirebilir. Doğru, tekniğine uygun yapılmayan güçlendirme binaya yarar yerine daha da zarar verebilir. Bu kapsamda şirketimiz uzman teknik kadrosu ile güvenilir güçlendirme hizmetleri sunmaktadır.

Bina güçlendirme teknikleri

En Çok Kullanılan Bina Güçlendirme Teknikleri

En çok kullanılan bazı güçlendirme teknikleri aşağıda verilmiştir. Güçlendirme yapılacak binada gerekli tespitler yapılmadan, bina güçlendirme projesi hazırlamadan yapılacak güçlendirme binaya fayda yerine zarar verecektir. Deprem konusunda uzman, yeterli ekip ve ekipmanı bulunan, ekibinde inşaat mühendisi bulunan, güçlendirme inşaatı için yetki belgesi bulunan bir firma ile çalışılması en doğru seçim olacaktır.

1.) Karbon fiber ile güçlendirme; burada karbon fiber elyaf güçlendirme yapılacak betonarme taşıyıcı elemana sarılıp; epoksi ile uygulanır böylece kolon taşıma kapasitesi arttırılmış olur.

2.) Betonarme kolon ve kirişlerde betonarme mantolama yapılması,

3.) Betonarme kolon ve kirişlerde çelik manto yapılması.

4.) Binaya etki edecek Deprem Yüklerinin taşınması için binaya Ek Betonarme Perde yapılması.

5.) Betonarme taşıyıcı elemanlarda oluşan çatlakların epoksi enjeksiyonu ile doldurulması.

6.) Bina mevcut temelinin Radye Temele dönüştürülmesi; çok kötü zeminlerde kazıklı Radye Temel yapılması.

Konut, işyeri, okul, hastane her türlü ve her amaçla kullanılan binaların için en çok kullanılan güçlendirme tekniklerini yukarıda açıklamaya çalıştık. Bina güçlendirme hizmeti veren firmamızla irtibata geçerek tüm detaylar ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.