Deprem Dayanıklılık Raporu

Deprem Dayanıklılık Raporu

Bir binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığı deprem dayanıklılık raporu ile tespit edilir. Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle yıkıcı etkileri olan şiddetli depremleri üretebilen fay hatlarına sahip aktif bir deprem kuşağı içinde bulunmaktadır. Bu nedenle de ülkemiz, her an deprem tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Depremlerin yer ve zamanlarının önceden bilinemez oluşu sebebiyle insanlar bu tür doğal afetlere kimi zaman konutlarında, kimi zaman da işyerlerinde yakalanabilirler. Bu yüzden hangi amaç ile kullanılırsa kullanılsın binanız deprem riskli olup olmaması can ve mal güvenliği için önemlidir Deprem dayanıklılık raporu ile bina ve yapılar özelinde gerekli değerlendirmeler ve incelemeler yapılarak insanların bulundukları mekana olan endişeleri giderilecektir. Şirketimiz uzman teknik kadrosu ile her türlü yapının deprem raporunun hazırlamasının yanı sıra bina güçlendirme, kentsel dönüşüm hizmetlerini sunmaktadır.

Deprem dayanıklılık raporu

DEPREM DAYANIKLILIK RAPORU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Dayanıklılık Raporu Nedir?

Günümüzün en önemli sorunlarından birisi dayanıklılık raporu almış ve deprem koşullarına karşı dayanıklı binaların kısıtlı sayıda olmasıdır. Özellikle projesiz, denetimsiz, hatta hazır beton bile kullanılmadan inşa edilen birçok bina bulunmaktadır. Bazı binalar ise 20 – 30 yaş aralığında olup başta deprem olmak üzere doğal afetler karşısında dayanıksız durumdadırlar. Bahse konu olan bu binalarda yapılan teknik çalışmalar ve tespitler ile yapının deprem karşısında ne denli dayanıklı olacağı en şiddetli depremde bu binaların yıkılıp yıkılmayacağı konusuna açıklık getirilir. Bu durumu tespiti için hazırlanan rapora deprem dayanıklılık raporu adı verilir.

Özellikle yaşadığınız yer fay hattı üzerinde veya fay hattı yakınındaysa, depreme karşı tehlike arz eden bir yerdeyse bu raporu mutlaka almamızda fayda var. Rapor sonucu eğer yapınızın depreme dayanıklı olmadığı tespit edilir ise en kısa zamanda binanızı depreme güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri alınması gerekmektedir. Mevcut binanız depreme güvenli hale getirilmesi için bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılıp yeniden yapılacağı gibi bina depreme karşı güçlendirilebilir. Her iki durumda için şirketimiz uzman ekibi ile size hizmet vermeyi sürdürecektir.

Deprem Dayanıklılık Raporu Nereden Alınır?

Deprem dayanıklılık raporu nereden alınır? Diye soracak olursak; öncelikle binanın depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda rapor almak için deprem konusunda uzman, gerekli tüm ekip ve ekipmanı bünyesinde bulunduran, iyi referanslara sahip şirketler tercih edilmelidir. Firmamız bu konuda uzman ekibi ve profesyonel çalışma prensibiyle deprem raporu işlemlerini en güncel metot ve tekniklerle gerçekleştirerek size en iyi hizmeti verecektir.

Deprem dayanıklılık raporu

Deprem Dayanıklılık Raporu Başvurusunda Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Dayanıklılık raporu almak ve binasının depreme karşı risk durumunu öğrenmek isteyen kişiler için başvuru esnasında gereken evraklar için başvuran kişiler:

  • Başvuran hak sahibi ise nüfus cüzdanı ve tapu fotokopisi ile başvuru yapabilir.
  • Vekaleten başvuru yapılacak ise vekaletname ve nüfus cüzdanı gerekir.
  • Başvuru sahibi kiracı ise kesinlikle nüfus cüzdanı fotokopisi, kira kontratı fotokopisi gerekir.
  • Hak sahibi şirket ise kesinlikle vergi levhası, yetkiliye ait nüfus cüzdanı fotokopisi, imza sirküleri ile tapu fotokopisi gerekir.

Yukarıdaki belgeler ile şirketimize başvuru yapılması halinde binanız için gerekli tüm çalışmalar yapılarak  deprem dayanıklılık raporu en kısa sürede hazırlanıp başvuru sahibine teslim edilir.