Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi

Söz konusu deprem olunca bu konuda pek çok acı tecrübe yaşayan ülkemiz için deprem dayanıklılık testi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca son dönemde birçok ilimizde yaşadığımız deprem felaketlerinde görmüş olduğumuz can ve mal kayıplarını azaltmanın da en önemli yollarından biridir.

Dayanıklılık testi herhangi bir sebepten dolayı içinde uzunca bir süre vakit geçirdiğimiz veya içinde yaşamakta olduğumuz binaların olası deprem ve doğal afetlere karşı dayanıklı olup olmadığını belirlemek için yapılan teknik tespitlerdir biridir. Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya ve deprem kuşağını göz önüne aldığımızda geçmişten günümüze ülkece yaşamış olduğumuz depremin yıkıcı etkileri, binalarımızın deprem ve doğal afetler karşısında ne denli riskler altında olduğunun bize göstermektedir.

Firmamız da bu konuda uzman ekibi ve profesyonel çalışma prensibiyle deprem dayanıklılık testi işlemlerini en güncel metot ve teknikler ile gerçekleştirmektedir. Ayrıca talep ederseniz sadece bilgi amaçlı olarak binanıza deprem testi yaptırarak deprem raporuna sahip olabilirsiniz. Şirketimiz her türlü yapının deprem raporunu hazırladığı gibi bina güçlendirme, kentsel dönüşüm hizmetleri de sunmaktadır.

DEPREM DAYANIKLILIK TESTİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Dayanıklılık Testi Önemi

Ülke nüfusunun büyük bir çoğunluğunun eski, depreme dayanıksız veya ekonomik ömrünü tamamlamış yapılarda yaşamlarını sürdürdüğü gerçeğini göz önünde bulundurursak, bu durum böylesine yüksek oranda insan nüfusu için oldukça önem arz ettiğinden deprem dayanıklılık testi depreme karşı alınan önemli önlemlerden birisidir.  Belli bir yaşa sahip olan ve neredeyse ömrünü doldurma noktasına gelen binalar için deprem dayanıklılık testi yaptırılarak binanızın gerçek deprem riskini öğrenirsiniz. Yapılan teknik çalışmalar ve tespit sonucu binanızın deprem riskli olduğu ortaya çıkarsa; binanız için gerekli önlemleri alarak can ve mal kaybına yer vermeden binanızı depreme karşı güvenli hale getirirsiniz.

Deprem anında yapılacakları bilmek şüphesiz hayat kurtarır. Ancak deprem öncesinde de yapılması gereken bazı şeyler mevcuttur. Bu sebeple özellikle deprem bölgesinde eski, deprem riskli, hasarlı binalarda oturmaya devam etmek oldukça risklidir. Bu yüzden deprem dayanıklılık testi yaptırmak ve binanın depreme dayanıklı olup olmadığını test etmek oldukça önemli bir konudur. Yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan raporda binanızın depreme dayanıklı olmadığı tespit edilir mevcut binanız depreme güvenli hale getirilmesi için bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılıp yeniden yapılacağı gibi bina depreme karşı güçlendirilebilir. Her iki durumda için şirketimiz uzman ekibi ile size hizmet vermeyi sürdürecektir.

Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi İçin Ne Tür Çalışmalar Yapılır?

Dayanıklılık testi için çeşitli çalışma yolları mevcuttur. Esas amaç binanın depreme güvenliğinin tespiti, bina deprem riskli ise gerekli önlemleri alarak binanın deprem güvenli hale getirilmesini sağlamaktır. Bu yüzden uzman bir ekiple çalışmak oldukça hassas bir konudur. Deprem dayanıklılık testi aşamasında yapılan bazı teknik çalışmalar şunlardır:

  • Binanın oturduğu alan için zemin etüd raporu hazırlanır.
  • Binanın mevcut durumunun tespiti için bina rölövesi çizilir.
  • Çeşitli nedenlere bağlı olarak zamanla binada meydana gelen hasarlar tespit edilir.
  • Binanın koton ve perdelerinden beton ile karot numunesi alınarak yapı laboratuvarında testler yapılarak bina beton dayanımı tespit edilir.
  • Bilgisayar ortamında bina 3 boyutlu olarak modellenir, gerekli deprem analizleri yapılarak bina deprem güvenliği tespit edilir.
  • Son olarak da bina üzerinde yapılan tüm iş ve işlemlerin sonucuna göre yapıya ait deprem dayanıklılık testi raporu hazırlanır.