Deprem Haritası

Deprem Haritası

Dünya üzerinde bulunan ülke, şehir ve bölgelerin deprem risklerinin belirtildiği haritalara deprem haritası adı veriliyor. Bu haritaların içeriği, meydana gelebilecek en büyük depremler hesaplanarak ve depreme neden olabilecek kuvvetli yer hareketleri göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Deprem haritası verilerine göre ülkemizde toplam 5 (beş) tane deprem bölgesi bulunuyor. 1. derece olan deprem bölgelerinde risk en çok iken 5. derece olan deprem bölgelerinde ise risk en azdır. Güncel olan deprem haritası bilgilerine göre, yurdumuzun %92’lik kısmının deprem bölgesi içinde kaldığı, ülke nüfusunun da %95’lik bölümünün deprem tehlikesi ile yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca büyük sanayi merkezlerinin %98’lik kısmı ile barajların %93’lük bölümü de deprem bölgesi içinde bulunmaktadır. Ülkemizde art arda yaşanan şiddetli depremler, hangi bölgelerimizin risk taşıdığı konusunda bilgi edinilmesine neden olmuştur. E-devlet üzerinden AFAD uygulamasında bulunduğunuz yerleşim alanının ne kadar deprem riskli olduğunu kolayca öğrenebilirsiniz.

Bu yüzden depremden en az şekilde etkilenmek için öncelikle binalarımızı bulunduğumuz bölgedeki depremselliğe uygun olarak güncel mevzuatlara göre inşa etmektir. Mevcut eski binalarımız için de deprem testi yaptırıp deprem raporu alarak binamızın deprem riskini öğrenip; binamız deprem güvenli değil ise gerekli önlemleri almalıyız. Şirketimiz uzman teknik kadrosu ile her türlü binanın deprem raporunu hazırladığı gibi bina güçlendirme, kentsel dönüşüm hizmetleri de sunmaktadır.

Deprem Haritası

Türkiye, oldukça ciddi deprem tehdidi altında bulunan bir ülkedir. Ülkenin en güvenli olarak adlandırılan yerlerinde bile deprem riski daima vardır. Güncel teknolojik gelişmeler çerçevesinde uzmanlar depremlerin önceden tahmin edilemediğini bu nedenle depreme güvenli yapılar oluşturmamız gerektiği konusunda açıklamalar yapmaktadır. Dünya deprem haritası istatistiklerine göre de ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya geçmişten günümüze kadar sayısız depreme şahit olmuştur. Kuzey ve Doğu Anadolu ile Batı Anadolu Bölgeleri’ndeki fay hatları içerisinde bulunan ülkemizde özellikle de farklı şehirde yaşanan depremlerin çevre iller tarafından hissedilmesi görülebilir.

Bu durumun açıklaması olarak fay hatları arasındaki bağlantılardan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Yani deprem haritası incelendiğinde belli bir fay hattı üzerinde meydana gelen bir depremi bağlı olduğu fay hattındaki birçok il hissedebilir. Ancak hissedilen şiddetler fay hattına olan uzaklığa bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

DEPREM HARİTASI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Haritası

Deprem Haritası Yüksek Riskli Bölgeler

Türkiye’nin deprem tehlike haritası incelendiğinde, deprem riskinin yüksek olduğu birinci gruptaki bazı illeri şu şekilde sıralayabiliriz; İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Denizli, Isparta, Muğla, Aydın, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Kırşehir, Bolu, Karabük ve Hatay, Bartın, Erzincan, Muş, Hakkari, Tunceli, Osmaniye, Siirt ve Kırıkkale olarak sayılabilir.

Depremin riskine göre belirtilen iller fay hattına olan bağlantısına istinaden birden fazla risk grubunda yer alabilir. Bu nedenle de şehir içerisinde bulunduğumuz konum da bizlere deprem riskine yönelik önemli bir ipucu verebilir.

Türkiye’de hazırlanan ilk resmi deprem haritası 1945 yılında ‘Yersarsıntısı Bölgeleri Haritası’ ismi ile hazırlanmış olup günümüze kadar çeşitli tarihlerde değiştirilmiş ve son olarak 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye Bina deprem Yönetmeliği kapsamında hazırlanan Deprem Tehlike haritasına E-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Deprem haritaları yeni binaların yapılması, kentsel dönüşüm, alt yapı ve üst yapı projeleri olmak üzere kısaca kullandığımız tüm yapılarda deprem güvenliği amacı ile kullanılmaktadır. Ülkemizde deprem zararlarının beklenenin üzerinde olmasının en önemli nedeni deprem haritası ve her bölge için geçerli olan yapım kurallarını belirleyen deprem yönetmeliklerine uygun bir şekilde yapılaşma olmadığı görülmektedir. Deprem, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme ve diğer konularda şirketimiz arayıp bilgi alabilirsiniz.