Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi

Yapı deprem dayanımlarının tespiti için yapılan tespit, hesaplama ve analizlere deprem performans analizi adı verilir. Bu analizin asıl mevcut binaların meydana gelebilecek en şiddetli depreme dayanıklı olup olmadığının tespitidir. Şirketimiz deprem performans analizi, deprem raporu, bina güçlendirme, kentsel dönüşüm hizmetlerini sunmaktadır.

Türkiye, bulunduğu coğrafyadaki var olan deprem kuşakları nedeniyle aktif deprem bölgelerinden birisidir. Bu sebeple ülkemizde geçmişten günümüze kadar bir çok yıkıcı deprem meydana gelmiştir. Çok sayıda can ve mal kaybı yaşanmış ve sayısız bina ya hasar görmüş yada yıkılmıştır bu nedenle daha deprem meydana gelmeden bazı önlemler alınması önemlidir. Bu önlemlerin başında da deprem analizi gelmektedir. Bu yöntemi uygulayarak içinde bulunduğunuz binanın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenip sonrasında da gerekli önlemleri alarak güvenli bir şekilde hayatınızı sürdürebilirsiniz.

Deprem Performans Analizi

DEPREM ANALİZİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Performans Analizi Neden Gereklidir?

Can güvenliği için herkesin yaptırması gereken işlemlerin başında gelir. Özellikle ülkemiz gibi fay hatlarının üzerinde bulunan bir coğrafyada yaşayan bireyler için deprem performans analizi yaptırmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ayrıca yaşadığınız bina eskiyse bu da performans analizi yaptırmak için önemli bir sebeptir. Deprem önceden tahmin edilemeyen ani bir doğal afet olduğu için insanları hazırlıksız yakalayıp can ve mal kaybına neden olur. Bu sebeple ne kadar erken önlem alınırsa o kadar iyi olacaktır. Yapılan teknik tespitler sonucu binanız deprem riskli çıkar ise binanızı depreme karşı güçlendirebilir veya kentsel dönüşüm ile binanızı yenileyebilirsiniz.

Deprem Performans Analizi Nasıl Yapılır?

Bir yapıda deprem performans analizi yapılmasına karar verildiğinde ilk olarak binanın oturduğu zemin için zemin etüd raporu hazırlanır, binanın mevcut projesi yok ise binanın taşıyıcı sistem rölevesi tarafımızdan çizilir, röntgen cihazı ile betonarme taşıyıcıların demirleri tespit edilir, bina beton dayanımının belirlenmesi için betonarme elemanlardan karot ile örnekler alınır;  bilgisayarda bina 3D modellenip gerekli deprem analizleri yapılarak bina deprem güvenliği belirlenir. Tüm çalışmalardan sonra bina deprem performans raporu hazırlanarak başvuru sahibine teslim edilir.

Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi Hangi Aşamalardan Oluşur?

Önemli testlerden birisi olan deprem performans analizi yapılırken belirli aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalar arasında başlıca şunlar yer alır:

  • Mevcut olan binanın yeni ve eski tüm projeleri temin edilerek inceleme yapılır.
  • Yapıda oluşmuş ya da oluşma ihtimali bulunan hasarlar tespit edilir.
  • Bina taşıyıcı sisteminden örnek numuneler alınarak incelenme yapılır.
  • Binada kullanılan demirlerin çapları, adetleri ve korozyon miktarı tespit edilir.
  • Binanın mevcut temel sistemi tespit edilir.
  • Binanın içinde bulunduğu parsel ile ilgili zemin etüt raporu hazırlanır.
  • Bina taşıyıcı sistemi bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak modellenir; yapılan tüm analizlerin sonucunda binanın deprem güvenliği tespit edilir.
  • Yapılan tüm çalışmalar sonucunda deprem performans analizi raporu oluşturulmuş olur.

Uzman ekiplerle çalışmakta olan firmamız, binanız için deprem performans analiz hizmeti sunmaktadır. Siz de olası risklere karşı önlem almak için bizimle irtibata geçiniz.