Deprem Performans Raporu

Deprem Performans Raporu

Binalara  deprem performans raporu almak çok önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve deprem kuşağını esas aldığımızda konunun önemi net olarak anlaşılacaktır. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan deprem felaketlerinde yaşanan can ve mal kayıpları düşünüldüğünde insanların gerek içinde yaşadıkları binaların, gerekse de işyerlerinin bulunduğu binaların kısa her çeşit yapının sağlamlığı hakkında bilgi sahibi olmaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun için de bazı teknik çalışmalara ihtiyaç duyulur. Şirketimiz her türlü yapının deprem testi, deprem raporunun yanı sıra bina güçlendirme, kentsel dönüşüm hizmetlerini sunmaktadır.

Deprem Performans Raporu

DEPREM RAPORU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Performans Raporu Nedir?

Öncelikle deprem performans raporu her türlü yapıyı kapsayan başta kamu kurumu binaları, eğitim kurumu binaları, apartman ve siteler, sağlık hizmetleri veren binalar, fabrika ve işyerleri ile spor alanları gibi kısa her türlü yapıların deprem riskine karşı ne kadar dayanıklı olduğunu öğrenmek için yapılan testler sonucunda hazırlanan rapordur. Özellikle deprem performans raporu sonucuna göre depreme yeterli seviyede dayanıklı olmayacağı tespit edilen yapı ve binalarda güçlendirme çalışması yapılabilir. Deprem riskli yapılar depreme karşı güçlendirilebileceği gibi kentsel dönüşüm kapsamında da yeniden inşa edilebilir.

Bina deprem performans raporu talep etmeniz halinde bilgi amaçlı olarak hazırlanabilir bunun için şirketimize bu yönde başvuru yapmanız yeterlidir. Rapor sonucuna göre bina sağlam ve güvenli çıkabilir veya güçlendirme çalışması önerilebilir. Bilgi amaçlı rapor hazırlattığınızda binanın durumu sadece başvuru sahibine bildirilir ve deprem raporu da kendisine teslim edilir. Binanın deprem güvenliği için alacağınız karar üzerine resmi işlemlere başlayabilirsiniz . Bilgi amaçlı rapor ile binanız deprem riskli çıkar ise binanın ilgili idare tarafından yıkılması, tahliyesi söz konusu değildir.

Deprem Performans Raporu

Deprem Performans Raporu Nasıl Hazırlanır?

İlk olarak deprem performans raporu hazırlanırken binanın beton dayanımı belirlenir. Beton kalitesini belirlerken betonarme taşıyıcılardan karot numune örneği alınarak çeşitli ölçümler yapılır. Ardından binanın rölevesi yani projesi çizilir. Daha sonra bina taşıyıcı elemanlarının röntgeni çekilerek demir donatıları tespit edilir. Bu işlemde donatıların adetleri, aralıkları belirlenmiş olur. Binanın oturduğu alan için zemin etüd raporu hazırlanır. Bilgisayar ortamında bina üç boyutlu olarak modelleme yapılır. Son olarak da elde edilen bütün veriler kapsamında gerekli hesaplamalar ve analizler yapılarak performans raporu hazırlanır. Firmamız da talebiniz doğrultusunda binanızla ilgili oldukça kapsamlı bir şekilde ve ilgili mevzuata uygun olarak deprem performans raporu hazırlanır.

Deprem performans raporu hazırlanırken bina ve yapılarda bazı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar dan bazıları şu şekildedir:

  • Binaya ait mevcut bir proje var ise bu projeye göre yerinde kontrol edilir.
  • Binaya ait mevcut bir proje yoksa binanın taşıyıcı sistem rölevesi ilgili firma tarafından hazırlanır.
  • Yapıda bulunan taşıyıcı kolon ve perdelerinden karot ile numune alınarak inceleme yapılır. Alınan bu örnekler ile beton dayanım testleri yapılır.
  • Binada bulunan kiriş, kolon ve perde demirlerinin yeri, sıklığı ve miktarı röntgen aleti ile tespit edilir.
  • Yapının üstünde bulunduğu zemin için zemin etüt raporu düzenlenir.
  • Bina taşıyıcı sisteminin bilgisayar ortamında 3 boyutlu modellemesi yapılır ve analizler sonucunda bina deprem performans raporu hazırlanır.