Deprem Risk Analizi

Deprem Risk Analizi

Binaların depreme karşı güvenli olup olmadığını deprem risk analizi yöntemi ile belirlenir. Ülkemizde geçmişten günümüze yaşanan depremler ve sonuçları nedeniyle son dönemlerde buna bağlı olarak mevcut yönetmeliklerin giderek sıkılaştığı görülmektedir. Özellikle deprem riskli bölgelerde bulunan yapıların can ve mal güvenliği için deprem risk analizi yaptırmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bu sayede olası bir hasar veya yıkım da önlenmiş olur.  Binanın ne ölçüde güvenli olduğu ve gönül rahatlığıyla içinde yaşanıp yaşanamayacağı deprem risk analizi ile mümkün hale gelmektedir. Bu çalışma ve tespitleri bilgi amaçlı da yaptırabilirsiniz bunun için şirketimize başvuruda bulunmanız yeterlidir. Şirketimiz deprem risk analizi, deprem raporu, bina güçlendirme, kentsel dönüşüm hizmetlerini sunmaktadır.

 

Deprem Risk Analizi

DEPREM ANALİZİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Deprem Risk Analizi Gerekli Midir?

Aslında deprem risk analizi herkesin yaptırması gereken bir işlemdir. Hele ki deprem fay hatlarının olduğu bir bölgede bulunuyorsanız bu işlemi yaptırmak zorunluluk haline gelmiştir. Aynı zamanda çok riskli deprem bölgesinde olmasanız da eğer binanız eskiyse, ekonomik ömrünü tamamladıysa, bina hazır beton ile yapılmadıysa, bina 2000 yılından önce inşa edildiyse  bu da deprem tespiti yaptırmanız için güçlü bir sebeptir. Depremin günü ve saati önceden bilinmediği için ihmal edilmemeli ve ne kadar erken önlem alınırsa o kadar iyi olacağı unutulmamalıdır. Sizler de kendi can ve mal güvenliğinizi ön planda tutuyorsanız en kısa sürede bu işlemi yaptırmalısınız. Firmamız, en modern teknik ve ekipmanlar ile bu işlemi titizlikle binalarınıza uygular.

Çeşitli nedenler ve ihtiyaçlar, deprem risk analizi raporlarının hazırlanmasını gerektirebilir. Şüphesiz bunların başında binanın depreme olan dayanımını belirlemek gelir. İşyerleri, okullar, hastaneler, kamu binaları gibi her tür ve amaçla kullanılan yapıların da deprem koşullarına göre sağlamlığının belirlenmesi için de bu rapor tanzim ettirilebilir.

Yapılacak testlerde en sağlıklı sonucu almak çok önemlidir. Çünkü deprem risk analizi kesinlikle şakaya gelmeyecek bir konudur. Yapılan çalışma ve tespitler sonucu binanızın deprem riskli çıkar ise uzmanlarımız bu konuda sizi bilgilendirir ve binanızın deprem güvenliği için alınması gereken önlemler hakkında hem bilgilendirme yapıp hem de bu konuda gerekli tüm hizmetleri sunar.

Deprem Risk Analizi

Deprem Risk Analizi Aşamaları Nelerdir?

Ülkemizde yaşanan depremlerde can ve mal kaybının artması sonucu alınan önlemlerde de doğru orantılı olarak artış meydana gelmiştir. Alınan önemli önlemlerden birisi de binanıza  deprem risk analizi yaparak binanızın gerçek deprem güvenliğinin tespit edilmesidir. Bu teknik çalışmaya ait aşamalar sırası ile aşağıda verilmiştir.

  • Mevcut binanın yeni ve eski tüm projeleri temin edilir ve inceleme yapılır.
  • Yapıda oluşan hasarlar incelenerek tespit edilir.
  • Bina taşıyıcı sisteminden örnekler ve numuneler alınarak bina beton dayanımı tespit edilir.
  • Betonarme taşıyıcı elemanların  demirlerin adetleri, çapları ve kullanım aralıkları belirlenir.
  • Demirlerde meydana gelen korozyon tespit edilir.
  • Binanın mevcut temel sistemi tespit edilir.
  • Binanın bulunduğu alan için zemin etüd raporu hazırlanır.
  • Bina taşıyıcı sistemi bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak modellenerek; yapılan analizler sonucunda bina deprem güvenliği belirlenir.
  • Yapılan tüm çalışmaların neticesinde bina deprem raporu oluşturulur.