İnşaat

İnşaat

İnsanlar yaşam alanlarını bir şeyler inşa ederek devam ettirmektedir. Yapıların yıkılması ve tekrar yapılması inşaat süreci içerisine girmektedir. İnşaat kavramı bir binayı ya da yapıyı inşa etmek için uygulanan süreçtir. Bu süreçte planlama, tasarlama, kullanılacak malzemeler ve birçok malzeme , hizmeti içerisinde barındırır. Konutlardan, köprülere, havaalanlarına, her çeşit amaç ile kullanılan pek çok yapıya inşaat sayesinde sahip olunur.

İnşaat sadece mühendis ve mimarları değil insanlığın tümünü etkileyen bir süreç olarak da görülebilmektedir. İnşaat çalışmaları tek bir kişinin değil bir ekip hizmetidir. Ekip işinin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için etkili bir planlama ile inşaat yapılabilmelidir. Belirli bir yapının oluşturulması aşamasında pek çok işin aynı anda yürütüldüğü işlem olarak da karşımıza çıkar. Şirketimizin T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı Müteahhitlik Belgesi bulunmakta ve kentsel dönüşüm, bina güçlendirme, inşaat, deprem testi, deprem raporu kapsamında hizmet vermektedir.

İnşaat

İNŞAAT FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

İnşaat Hazırlık Süreci Nedir?

İnşaat yapımına başlanmadan önce inşa edilecek yapının projelerinin hazırlanması gerekmektedir. Yapı için en temel gerekli olan projeler mimari proje, statik proje, elektrik projesi, mekanik projesidir. İnşa edilecek binadan beklenen hizmete göre öncelikle mimar tarafından  mimari proje çizilir, bu mimari proje uygun olarak mühendislik projeleri olan statik, elektrik ve tesisat projeleri hazırlanır. Güncel mevzuata göre hazırlanan projeler onay için ilgili idareye sunulur; idare gerekli kontrolleri yaparak projedeki var ise eksiklerin tamamlanmasını ister ve sonrasında bina için hazırlanmış projeyi onaylar. Onay aşamasından sonra bina inşaat ruhsatı için belirlenen harçlar ödenmesi ile inşaat ruhsatı alınarak bina inşaatına başlanır

İnşaat projesine ilk aşamasında hafriyat yapılır hafriyatın tamamlanmasından sonra  statik projeye uygun olacak şekilde temeli oluşturan binanın, demir ve beton dökümü gerçekleştirilir. Bina temel inşaatı tamamlandıktan sonra katların taşıyıcı sistem kolon, betonarme perde, kiriş, döşeme imalatları yapılır. Bina taşıyıcı sisteminin tamamlanmasından sonra bina dış ve iç duvarları örülerek ince inşaat işlerine geçilir. Bina ince işleri ile diğer elektrik, tesisat ve diğer imalatların bitirilmesi ile inşaat süreci tamamlanmış olur.

İnşaat

İnşaat Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

İnşaat sektörü dikkat ve özen gösterilmesi gereken sektörlerdendir. Çünkü ufak bir hata yapıldığında geri dönülmesi oldukça zor durumlar meydana gelebilir. İnşaat sektöründe konusunda uzman tecrübeli ekipler ile çalışılması önemlidir. Bina yapım aşamaları ve birçok etken farklı prosedürle devam eder. Doğru bir şekilde tasarımı olmayan ya da planlanmayan inşaatların maliyeti artar yapım süresi uzar.

İnşaat, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmalıdır. Özellikle bir yapı için ruhsat almak ilk ve en önemli aşamadır. Yapı ruhsatı alabilmek için de bazı belgeler almak gereklidir. Bu belgeler:

 • İmar belgesi,
 • Tapu belgesi,
 • Ruhsat dilekçesi,
 • Aplikasyon Krokisi,
 • Röperli Kroki,
 • Mimari proje,
 • Statik proje,
 • Zemin Etüd Raporu,
 • Elektrik Projesi,
 • Makine Projesi,
 • Mal sahibine ait vekaletname ve diğer resmi evraklar,
 • İlgili idareden alınmış İnşaat Ruhsatı.

İnşaatın yapılacağı alandaki altyapıya da dikkat etmek gereklidir. Aksi durumda maliyet ve yatırım zararı ortaya çıkabilir. İnşaatın yapılacağı bölgede yol, su, elektrik ve doğalgaz gibi hizmetlerin olması inşaat maliyetlerini olumlu yönde etkiler bu alt yapı hizmetlerinin olmadığı yerde inşaat  yapılması halinde proje maliyetinin artacağı dikkate alınmalıdır.