Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel Dönüşüm Alanı

Kentsel dönüşüm, deprem riskli, ekonomik ömrünü tamamlamış ya da doğal afetlere karşı dayanıksız binaların yıkılarak modern, depreme karşı güvenli, olarak yeniden inşa edilmeleridir.  Kentsel dönüşüm alanı ise yukarıda özellikleri verilene afet riskli bir çok yapının bir arada bulunduğu alanın hak sahipleri veya T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı talebi ve Cumhurbaşkanın onayı ile kentsel dönüşüm kanunu kapsamında riskli alan ilan edilmesidir.

Şirketimiz, kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yukarıda belirlen yapıların bulunduğu alanı kanun kapsamında riskli alan ilan edip modern, depreme ve afetlere güvenli, sosyal donatıları bulunan yeni binalar ve yaşamla alanları oluşturmaktadır. Kanun kapsamında kentsel dönüşüm alanları genelde  afet riskli özellikle deprem riskli binalar ile kaçak yapılar, heyelan ve sel alanlarında bulunan yapıları kapsamaktadır. Bu tür alanların kanun kapsamında riskli alan ilan edilip birçok binanın dönüşümü yapılarak o bölgenin can ve mal güvenliğini de sağlanmaktadır. Şirketimiz kentsel dönüşüm alanı oluşturmak, müteahhitlik, projelendirme, bina güçlendirme, kentsel dönüşüm, deprem testi ve deprem raporu hizmeti vermektedir. Kentsel dönüşümde uzman kadrosu sayesinde riskli dönüşüm alanı konusunda gerekli tüm bilgileri firmamıza danışarak öğrenebilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Alanı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Alanı Oluşturma Aşamaları

Riskli alan oluşturulması kentsel dönüşüm kanunu ile bu kanunun uygulama yönetmeliğine uygun olarak şirketimiz tarafından oluşturulmaktadır. Özelikle olarak riskli alan oluşturulacak bölgedeki tüm yapıların deprem güvenliğinin belirlenmesi için her yapının deprem risk raporu hazırlanır. Bu bölgedeki tüm binaların hak sahipleri ve yapı özelliklerine ait detaylı rapor oluşturulur. Harita mühendisleri tarafından alanın ve tüm binaların hatta yolların alt yapı ve üst yapıların tüm ölçüleri alınarak gerekli detaylı planlar oluşturulur. Tüm bu ana çalışmalara ek diğer teknik çalışmalar da tamamlanarak Kentsel Dönüşüm Alanı dosyayı oluşturulur.

Bu Kentsel Dönüşüm Dosyası kontrol ve onay için T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ na iletilir. Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda eksikler var ise tamamlanır yok ise onaylanır. Kentsel dönüşüm alanı son onayı için dosya Cumhurbaşkanlığına sunulur buradan da dosyanın onaylanması ile riskli alanı resmen ilan edilir. Şirketimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı Müteahhitlik Belgesi kapsamında kentsel dönüşüm alanı oluşturma ve bu alandaki eski binaları yıkıp yerine modern binaların inşaatını yaparak birçok proje tamamlamış ve hale bu çapta birçok proje yürütmektedir.

Kentsel Dönüşüm Alanı

Kalitesiz Yapılar ve Kentsel Dönüşüm Alanı

Sadece doğal afet tehlikesi taşıyan alanlar değil, gecekondulaşma ve kalitesiz yapıların olduğu alanlarda kanun kapsamında riskli alan olarak belirlenebilir. Riskli alan olarak ilan edilen bölgeler şehrin kültürel, coğrafi ve iktisadi yapısına uygun şekilde inşa edilmesine dikkat edilir. Firmamız, yürürlükte bulunan tüm mevzuatlara ve güncel standartlara uygun şekilde kentsel dönüşüm alanı oluşturup; gerekli tüm resmi onayları alıp bu alanda modern yaşam alanları oluşturmaktadır. Kentsel dönüşüm gerektiren riskli alanların kentsel dönüşüme girmesi için faaliyet yürüten firmamız, bu konuda çeşitli danışmanlık hizmeti de vermektedir. Kentsel dönüşüm uzmanları aracılığıyla kentsel dönüşüm alanı içine girmesini istediğiniz yerler konusunda gerekli bilgi ve hizmeti firmamız aracılığıyla alabilirsiniz.