Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel dönüşüm kanunu, deprem riski taşıyan bina ve riskli alanların yenilenmesi, depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi çevreye ve altyapıya uygun şekilde yenilenmesi amacını taşır. Kentsel Dönüşüm Kanunu T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen tüm belediyeleri, çeşitli bakanlıkları ve TOKİ’yi bünyesine dahil eden bir kanundur. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında öncelikle kentsel dönüşüm yapılacak binaların ve alanların riskli olup olmadığı belirlenmektedir. Bunun için kanununa uygun şekilde gerekli teknik tespit yapılarak binaların deprem riskli olup olmadığı ile ilgili şirketimizce riskli yapı tespit raporu hazırlanır  bu raporun idare tarafından onayı ile bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur. Şirketimiz riskli yapı tespit raporu hazırlama, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme, müteahhitlik hizmeti vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu

KENTSEL MEVZUATI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Kanunu Amacı

Kentsel Dönüşüm Kanunu sadece doğal afetlere karşı riskli yapıları, yıkıp modern ve depreme güvenli olarak yeniden inşa etmek veya depreme karşı güçlendirmek amacını taşımamaktadır. Bunun yanında riskli alan olarak ilan edilen bölgelerdeki binalar içinde geniş kapsamlı kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında doğal afetlere ve depreme dayanıklı binalar oluşturulur. Kentsel dönüşüm mevzuatının uygulamasında esas amaç hak sahiplerinin haklarının korunmasıdır ister riskli bir binada olun isterseniz riskli bir alanda olun bu kanun kapsamında yapılan uygulamada hak mahrumiyetine uğramazsınız aksi halde gerekli idari ve hukuki önlemler yerine getirilir.

Kentsel Dönüşüm Kanunu Kapsamı

Bu kanun kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tehlike gördüğü durumlarda riskli binalarda ve alanlarda, mal sahiplerinin de fikirlerini alarak, doğalgaz, elektrik, su veya çeşitli altyapı hizmetlerini durdurabilir. Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında doğal afetlere karşı tehlike arz eden yapıların tespit edilmesinin ardından yıkım gerçekleştirilir. Tahliye ve yıkım kararının belirlenmesinden sonra varsa kiracıların çıkması için zaman tanınmaktadır. Bu süreçte kiracılara kira desteği veya konaklama hizmeti verilmektedir. Bina veya arsa sahiplerine altmış gün yıkım izni verilmektedir. Eğer bu süre içinde bina veya arsa sahibi herhangi bir yıkım yapmazsa belediyeler veya diğer yerel idari birimler tarafından, tahliye işlemlerinin ardından, yıkım yapılmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanununda Riskli Yapı Tespiti

Kanun kapsamında riskli yapı tespiti için öncelikli olarak zaman içerisinde binada meydana gelmiş hasarlar tespit edilir, .kolon ve perdelerden karot ile numune alınarak bina beton dayanımı tespit edilir, binadaki betonarme taşıyıcı eleman demirlerindeki paslanma tespit edilir, röntgen aleti ile donatıların çap, adet ve aralıkları belirlenir. Binanın bulunduğu alan için zemin etüd raporu hazırlanır. Elde edilen tüm bilgiler ışığında bina bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak modellenir gerekli deprem analizleri yapılır bina riskli yapı tespit raporu hazırlanarak bina riskli ise idareden onayı alınır.

Şirketimiz tüm çalışmalarını Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında uzman kadrosuyla yürütmektedir. Şirketimiz T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylı Müteahhitlik Belgesi olup; Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde müteahhitlik hizmeti vermektedir.