Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Depreme dayanıksız binalarda kalan kiracılar ve mal sahipleri için kentsel dönüşüm kapsamına giren bu yapılara T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm kira yardımı verilmektedir. Bu kira yardımı, mal sahiplerinin ve kiracıların mağduriyet yaşamaması için verilmektedir. Kira yardımı kiracılara 2 aylık tutar kadar taşınma yardımı olarak verilirken; mülk sahiplerine 18 ay geri ödemesiz kentsel dönüşüm kira yardımı yapılmaktadır. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için binada riskli yapı tespiti yapılarak riskli yapı tespit raporu hazırlanır ve idareden onayı alınır böylece devlet teşvikli kira yardımı ile kredi desteği kullanılabilir.

Şirketimiz riskli yapı tespit raporunun yanı sıra kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme kapsamında da hizmet vermektedir.

Bu yardım, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerine göre, şehre ve şehirdeki kira artımının yıllara göre değişimi temel alınarak T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca her yıl belirlenmek ve resmi web sayfasında verilmektedir. Kentsel dönüşüm kira yardımı için ilgili Belediyelere veya T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il Müdürlüklerine gitmek gereklidir. Hem mal sahiplerine hem de kiracılara verilen bu yardım için bazı başvuru evraklar istenmektedir. Mal sahiplerinden istenen evraklar şu şekildedir:

 • Kira yardımı başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Tapu senedinin aslı ve fotokopisi,
 • Islak imzalı nüfus kayıt örneği (Nüfus Müdürlüğü’nden alınmalıdır),
 • IBAN numarasının olduğu vadesiz hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası hesap cüzdanı olmalıdır),
 • Mal sahibinin mülküne ait doğalgaz, su ya da elektrik faturalarından birinin aslı,
 • Emlak vergi beyannamesi (Fatura gösterilmediği durumlarda), gerekli olan evraklardır,
 • Bina risk raporunun fotokopisi.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteyen kiracılardan istenen evraklar ise şöyledir:

 • Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü’nden alınan başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
 • Kiracı adına kayıtlı son 3 aylık doğalgaz, su ya da elektrik faturası,
 • Bina risk raporunun fotokopisi,
 • IBAN numarasının yer aldığı Ziraat Bankası’na ait vadesiz hesap cüzdanının fotokopisi olarak sıralanabilir.

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kapsamı

Kentsel dönüşüm kira yardımı T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca talep edilen belgelerin eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi ve müdürlük tarafından onaylanması dahilinde başlamaktadır. Kira yardımı hak sahiplerine başvuruda vermiş oldukları ziraat bankası hesaplarına yatmaktadır. Kentsel dönüşüm için kira yardımından mal sahipleri ve kiracıların yanı sıra iş yeri sahipleri de yararlanmaktadır. İş yeri sahiplerinin kira yardımı başvuruları için istenen evraklar ise şöyledir:

 • Kira yardımı başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
 • İşyerinin bulunduğu yapıya ait vergi levhası,
 • Taşınılacak yeni iş yerinin adresi,
 • Bina risk raporunun fotokopisi,
 • IBAN numarasının yer aldığı vadesiz anlaşmalı olunan banka hesap cüzdanı fotokopisi olarak sıralanabilir.

Kentsel dönüşüm için kira yardımı mülk sahipleri için 18 ay olup geri ödemesizdir. Kentsel dönüşüm için kira yardımı riskli binalarda oturan kiracıları, işyeri sahiplerini ve mal sahiplerini kapsamaktadır. Kentsel dönüşüm kira yardımı almak isteyenler bakanlık veya bağlı oldukları belediyeye yukarıda vermiş olduğumuz evraklar ile başvuruda bulunabilirler. Firmamız bünyesinde bulunan uzmanlar kentsel dönüşüm kira yardımı başvuru ve diğer resmi işlemler konusunda size yardımcı olurlar. Kiracılara, mal sahiplerine ve işyeri sahiplerine şirketimiz tarafından destek ve danışmanlık hizmetini de verilmektedir. Bakanlık tarafından oluşturulan prosedürlere uygun şekilde kira desteği almak isteyenlere yardımcı olmaktadır.