Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Binanızın riskli yapı tespiti yapılıp kentsel dönüşüm kanunu kapsamında olduğunu öğrenmek için bağlı olduğunuz Belediye’ ye veya T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il Müdürlüklerine tapunuz ile başvuru yaparak kentsel dönüşüm sorgulama işleminizi yaparak binanız hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca İstanbul’ da gayrimenkulleri bulunan hak sahipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi resmi web sayfasından Kentsel Dönüşüm Sorgulama uygulama aracılığı ile TC. Kimlik numaranız, ilçe, ada, parsel gibi yapı hakkındaki bilgileri sisteme girdikten sonra binanız hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz. Diğer bir yöntem ise E-Devlet sistemi üzerinden tapu bilgilerine bakarak tapunuzun üzerinde ‘Bina Riskli’ şerhinin bulunup bulunmadığını kontrol edebilirsiniz eğer tapuda binanın riskli olduğuna dair şerh var ise bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamında girmiştir.

Binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için bina riskli yapı tespitinin yapılıp riskli yapı tespit raporunun hazırlanması ve ilgili idare tarafından raporun onaylanması gerekmektedir. Risk tespiti için binadaki hak sahiplerinden birinin başvuruda bulunması yeterlidir.  Bina için hazırlanan riskli yapı tespit raporunun onaylanmasından sonra hak sahiplerinin 2/3 çoğunlukla binalarının yıkılıp yeniden yapılması ve diğer konularda 60 gün içinde karar vermeleri gerekir. aksi halde bina ilgili idare tarafından son bir süre verilerek yıkılır. Bu süreçte binanız için yukarıda belirttiğimiz yöntemlerden herhangi biri ile binanızın kentsel dönüşüm kapsamına girip girmediğini öğrenebilirsiniz. Şirketimiz binaların riskli yapı tespit raporunu hazırladığı gibi kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme kapsamında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

KENTSEL DÖNÜŞÜM SORGULAMA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşümün Faydaları

Kentsel dönüşüm sorgulama ile binanızın kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girip girmediğini öğrenebilirsiniz. Kentsel dönüşün faydaları ise kısaca aşağıda maddeler halinde ele alınmıştır:

 • Nüfusun yaşam standartlarının kademeli olarak iyileştirilmesi,
 • Güvenli, sağlıklı ve uygun fiyatlı yaşam alanlarının oluşturulması,
 • Çocuklar ve aileler için yeşil alan, sosyal donatıların arttırılması,
 • Depreme dayanıklı binalar inşa ederek afet riskini en aza indirilmesi,
 • İnşaat sektörüne bağlı 200’e yakın alt sektörde ekonomik canlılığı sağlamak ve bu sektörlerde istihdam edilen kişi sayısındaki artış,
 • Ekonomik göstergelerde pozitif büyüme ve ekonomide canlılığın yaygınlaşması.
 • Yabancı yatırımcılara gayrimenkul satışı ile ülke ekonomisine katkıda bulunmak.
 • Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Mevzuatı kapsamında uygulamaların yapılmasını sağlama,
 • Turizmden elde edilen geliri artırmak,

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Kentsel Dönüşüm İçin Gerekli Olan Evraklar

Kentsel dönüşüm işleminin yapılabilmesi için maliklerden birisinin gerekli belgeler ile başvuruda bulunması gerekir. Başvuru sırasında gerekli olan belgeler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Kimlik fotokopisi,
 • Riskli olan yapının adresi ile uyumlu olacak herhangi bir fatura,
 • Islak imzalı başvuru dilekçesi,
 • Riskli yapıyı tespit raporu,
 • Konut ya da işyerine ait tapu belgesi,
 • Kentsel dönüşüm kira yardımı için ev veya işyerine ait elektrik  veya su faturası,
 • Kira yardımı ödemesi için hak sahiplerinin Ziraat Bankası hesapları,

Bu belgeleri temin ettikten sonra kentsel dönüşüm için başvurabilirsiniz. Kentsel dönüşüm ve  Kentsel dönüşüm sorgulama  kapsamında merak ettikleriniz için bizi arayarak uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.