Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliği 6306 sayılı kanun temel alınarak hazırlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, çeşitli bakanlıkları, yerel idari birimleri ve TOKİ’yi içine alan bir kanun yönetmeliğidir. Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği doğal afetlere, depreme karşı dayanıksız bina ve alanların tespit edilerek sağlam ve dayanıklı hale getirilmesi amacını taşımaktadır. Bu yönetmelik sadece binaların değil riskli ilan olarak belirlenen alanlarında kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesi amacını gütmektedir.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği kapsamında ilk olarak binaların deprem riskli olup olmadığı belirlenmektedir. Bunun için binalarda gerekli teknik tespitler yapılarak binaların deprem riskli olup olmadığı ile ilgili şirketimizce riskli yapı tespit raporu hazırlanır; binaların deprem riskli olması halinde rapor ilgili idareye sunulur idarenin onayı ile bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur. Şirketimiz riskli yapı tespit raporunun hazırlanması, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme, müteahhitlik hizmeti sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

KENTSEL DÖNÜŞÜM YÖNETMELİĞİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği’ne Göre Riskli Yapı Tespit Raporu

Riskli yapı tespit raporu için şirketimize başvuru yapmanız halinde ilk olarak binanızın taşıyıcı sistem rölevesi çizilir, bina beton dayanımını belirlemek için karot ile örnekler alınır, betonarme kolonlar, kirişler ve perde donatı çap ve adetleri röntgen cihazı ile tespit edilir, aynı cihaz ile betonarme taşıyıcı elemanların etriye sıklığı belirlenir, binanın bulunduğu alan için zemin etüd raporu hazırlanır, sonrasında uzmanlarımız binanızın taşıyıcı sistemini bilgisayarda 3 boyutlu olarak modeller, binanın dinamik, statik ve deprem hesapları yapılır. yapılan çalışmalar neticesinde binanın riskli yapı tespit raporu hazırlanır. Bu raporun ilgili idare tarafından onaylanması ile bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği çerçevesinde hak sahiplerine konu hakkında bilgilendirme yapılır, hak sahipleri 60 gün içinde binalarının yenilenmesi kapsamında almaları gereken kararları alarak idareye bildirir aksi takdirde idare tarafından son bir uyarı ve süre verilir bu süre bitiminde bina yıkılır.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Uygulamaları

Bu yönetmelik kapsamında altmış gün içinde herhangi bir yıkım yapılmazsa yerel idari birimler ve bakanlık yıkımı gerçekleştirir. Yıkım sırasında herhangi bir sorun oluşmaması için yıkım ruhsatı alınması gereklidir. Bu yıkım ruhsatında yıkım esnasında binaya veya alana dair doğalgaz, su, elektrik veya verilen çeşitli altyapı hizmetlerinin tamamen durdurulduğu belirtilmektedir. Tahliye işlemleri sırasında kiracılara veya mal sahiplerine kira desteği verilmektedir. Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği kapsamında hak sahiplerine binalarını yeniden inşa edebilmeleri için devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi de verilmektedir. Ancak kredi desteği almanız halinde kira yardımı alamazsınız.

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği Kapsamı

Kentsel Dönüşüm ile ilgili yönetmelik; kentsel dönüşüm projesi kapsamına alınan bina ve alanların ilk olarak doğal afet riskine karşı dayanıklı olmasını amaçlamaktadır. Doğal afet riski taşıyan tüm alan ve binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesini veya depreme karşı güçlendirilmesini hedeflemektedir. Ayrıca kentsel dönüşüme girecek alanların çevreyle, ekonomik ve sosyal düzenle, demografik ve coğrafi yapıyla uyumlu olmasını planlamaktadır. Kentsel Dönüşüm ile ilgili yönetmelik sadece kentsel dönüşüme girmiş alanları değil, o alanların çevresinde yer alan riskli bölgeleri kapsaya bilmektedir. Kentsel dönüşüme giren yerlerin kentin dokusuna göre şekillenmesine dikkat edilmektedir. Firmamız Kentsel Dönüşüm Kanunu kapsamında müteahhitlik, bina güçlendirme hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca  Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği kapsamında şirket uzmanlarımız hak sahiplerini bilgilendirmektedir.