Kira Yardımı Şartları

Kira Yardımı Şartları

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında hak sahiplerinin kira yardımı şartları  sağlaması halinde devlet destekli kira yardımı almaya hak kazanırlar. Kentsel dönüşüm deprem riskli, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılıp modern ve depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmesine denir. Bu süreçte ilk olarak mevcut bina için riskli yapı tespit raporunun bu konuda yetkili şirketler tarafından hazırlanmasıdır. Hazırlanan raporun ilgili idare tarafından onaylanmasından sonra bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girer.

Hak sahiplerine binalarının riskli olduğuna dair tebligat yapıldıktan 60 gün içinde binalarının yıkılıp yeniden yapılması için gerekli kararlar alınması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra hak sahipleri devlet destekli kira yardımı alabilmek için gerekli belgeleri toplayıp ilgili idareye başvuru yapmaları halinde kira yardımı almaya hak kazanırlar. Şirketimiz bina riskli yapı tespit raporu hazırlanması yanında kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme hizmetleri de sunmaktadır. Tüm detaylar için bizi arayabilirsiniz.

Kira Yardımı Şartları

KİRA YARDIMI ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kira Yardımı Almanın Koşulları Nelerdir?

Devlet destekli kira yardımı alabilmek için ön koşul mevcut binanızın deprem riskli olduğunu tespit ettirmeniz gerekmektedir. Bunun için şirketimize başvuru yapmanız halinde uzmanlarımız binanızda gerekli tespitleri yaparak binanız için riskli yapı tespit raporunu hazırlar ve ilgili idareden onayını alır böylece binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur. Bu aşamadan sonra hak sahipleri kira yardımı başvurusunda için gerekli olan nüfus cüzdanı fotokopisi, başvuru dilekçesi, risk raporu, yıkım formu, güncel tapu kaydı, banka hesap cüzdanı ve faturalar gibi belgeleri hazırlayıp ilgili idareye başvurmaları yeterlidir. Kira yardımı şartları kapsamında tüm başvuru ve belgeler ilgili idare tarafından onaylanması halinde kah sahipleri kira yardımı almaya hak kazanırlar.

Kira yardımı şartları arasında en nemli konulardan bir tanesi hak sahiplerinin en az 1 yıldır o binada ikamet ettiklerini ilgili faturalar ile kanıtlamaları gerekir; buna ek olarak tahliye tarihinden itibaren 1 yıl içinde ve yıkım tarihinden itibaren 3 ay içinde de kira yardımı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine veya Belediyelere başvuru yapılmalıdır. Bu koşulların sağlanması halinde hak sahipleri 18 ay boyunca kira yardımı alabilirler. başvurmaması gerekir. Kira yardımı tutarı bulunduğunuz şehire ve bakanlığın her yıl belirlediği kira yardımı tutarlarına göre değişmektedir. Kira yardımı tutarları için bakanlık resmi web sayfasını inceleyebilirsiniz.

Kira Yardımı Şartları

Kira Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yukarıda detayı verilen kira yardımı şartları sağlanması halinde ve aşağıda özet halinde verilen kira yardımı başvuru evrakları ile ilgili idareye başvuru yapılması halinde mülk sahipleri devlet teşvikli kira yardımı almaya hak kazanırlar.

  • Kira yardımı başvuru dilekçesi,
  • Riskli yapıya ait olan tespit raporu,
  • Yapının tapu kaydı veya tapu belgesi,
  • Kat malikinin nüfus belgesi fotokopisi,
  • Kat malikine ait ödenmiş bir fatura örneği,
  • Arsa payı bulunan tapular için emlak vergi beyannamesi,
  • Yıkılmış yapıya ait  hazırlanmış form,
  • Kat malikinin yıkılmış olan yapıda kaldığını gösterecek, adresini teyit edecek imzalı ikametgâh belgesi,
  • Kat malikinin adına açılmış T.C. Ziraat Bankası Türk Lirası hesap numarası istenilen belgelerdir.

Binanıza riskli yapı tespit raporu almak ve detaylar hakkında uzmanlarımız ile görüşmek için hemen şirketimizi arayın.