Kolon Güçlendirme

Kolon Güçlendirme

Binaların tüm ağırlığı kolon ve betonarme perdeler gibi ana düşey taşıyıcılar tarafından taşınır. Binanın depreme ve afetlere karşı en önemli taşıyıcı elemanlarından biri kolonlardır. Binanın dayanıklılığı için kolonların yeterli dayanımda olması gerekmektedir. Aksi halde bu ana taşıyıcılar için kolon güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Yapıların bütün ağırlığı kolonlar tarafından taşındığı için binanın büyüklüğüne ve ağırlığına göre bina taşıyıcı sistemde yeter sayıda kolon bulunmalıdır. Binalarda yapılan deprem testi çalışmalarında özellikle kolon sayıları ve kolon dayanımları yetersiz binalar deprem riski olduğu görülmektedir. Bu tür kolon dayanımları ve kolon sayısı yetersiz binalarda en çok tercih edilen bina güçlendirme yöntemi kolon güçlendirme yöntemidir. Şirketimiz uzman teknik kadrosu ile deprem raporu, bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm hizmetleri sunmaktadır.

Kolon Güçlendirme

KOLON TAKVİYE GÜÇLENDİRME HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kolon Takviyesi Nedir ?

Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum nedeni ile ciddi deprem tehlikesinin olduğunu görürüz. Bu nedenle binalarımızı ilgili mevzuata, standartlara, depreme ve afetlere dayanıklı olarak  inşa etmemiz gerekir. Yeni inşa edilecek bina taşıyıcı sistemi deprem konusunda uzman inşaat mühendisi tarafından ilgili mevzuatlara uygun olarak tasarlanmalıdır.  Geçmiş yönetmeliklere göre yapılmış, hasarlı, eski binaların deprem güvenliğinin tespiti için binaların deprem testinin yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalar neticesinde bina deprem riskli çıkar ise binanın depreme karşı güçlendirmesi yapılmalıdır.

Bu kapsamda en fazla kullanılan güçlendirme tekniği ise kolon güçlendirme yöntemidir. Kolon güçlendirme yönteminde mevcut kolonların taşıma kapasitelerinin arttırılması için çeşitli teknikler kullanılır. Kolon güçlendirme yöntemi ile kolonların dayanımları arttığı gibi binanın da taşıma kapasitesi arttırılmış olur. Tüm bu işlemler bu konuda uzman olanlar tarafından yapılması önemlidir aksi halde binanızı eskisine göre deprem karşı daha da riskli hale getirebilirsiniz.

Kolon Güçlendirme

Kolon Güçlendirme Nasıl Yapılır ?

Binanızın deprem riskli olduğunu düşünüyorsanız öncelikli olarak bunun için binanız deprem testi yapıp deprem raporu almanız gerekir. Binanızda yapılan teknik çalışmalar sonucu binanızın deprem riskli olduğu ortaya çıkar ise binanızı depreme karşı güçlendirebilirsiniz. Bunun için deprem konusunda uzman şirketimizden de yardım alabilirsiniz. Deprem riskli binanız için doğru güçlendirme teknikleri belirlenerek binanız için güçlendirme projesi çizilir. Hazırlanmış güçlendirme projesine göre güçlendirme uygulaması yapılarak binanız depreme güvenli hale getirilir.

Kolon güçlendirme yöntemi ise en çok kullanılan güçlendirme tekniklerindendir. Kolon güçlendirmesi mantolama dediğimiz mevcut kolonun çelik veya betonarme ile taşıma kapasitesinin artırılması esasına dayanır. Çelik mantolama yönteminde mevcut kolon etrafına çelik profillerden bir taşıyıcı kafes oluşturulur böylece mevcut kolonun özellikle düşey taşıma kapasitesi arttırılır. Betonarme mantolama yönteminde ise mevcut betonarme kolonun etrafını saracak şekilde en az 15 cm kalınlığından yeni betonarme manto yapılır. Kolon betonarme yönteminde mevcut kolonun taşıma kapasitesi arttırıldığı gibi binanın da depreme karşı dayanımı da arttırılmış olur.

Aslında her iki yöntemde de eski kolon dışarıdan çelik veya betonarme taşıyıcılar ile güçlendirilir. Günümüzde uygulama kolaylığı bakımından kolonlarda karbon fiber güçlendirme de yapılmaktadır.  Kolon güçlendirme yöntemine ek binada gerek duyulması halinde diğer güçlendireme teknikleri de uygulanarak binanın depreme güvenli hale getirilmesi sağlanır. Güçlendirme yöntemi ne olursa olsun öncelikle binada gerekli incemeler ve hesaplamalar yapılıp güçlendirme projesi çizildikten sonra bina güçlendirmesi yapılmalıdır. Bina güçlendirme teknikleri için en çok kullanılan yöntem  kolon güçlendirme tekniğidir. Tüm detaylar için şirketimizi arayabilir güçlendirme, deprem testi ve deprem raporu hakkında bilgi ve hizmet alabilirsiniz.