Riskli Yapı Sorgulama

Riskli Yapı Sorgulama

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında teknik incelemeleri yapılarak deprem riskli olduğu tespit edilen yapılar riskli yapı olarak isimlendirilir. riskli yapı olarak tespit edilen yapılar can ve mal güvenliğinin olmadığı binalardır bu yapılar depreme güvenli hale getirilmediği süreç içerisinde bu tür yapılarda bulunmak ciddi risk içermektedir. Binanızın kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olarak tespit ve tescil edildiğini öğrenmek için riskli yapı sorgulama  yaparak öğrenebilirsiniz.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il Müdürlükleri ile bağlı olduğunuz Belediye’ ye tapunuz ile başvuru yapmanız halinde binanızın riskli yapı tespitinin yapılıp yapılmadığını öğrenebilirsiniz. diğer bir yöntem ise E-devlet uygulamasından tapu bilgilerinizde Bina risklidir şerhinin bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Burada binanızın riskli olduğu ile ilgili bir şerh bilgisi var ise binanız kentsel dönüşüm kanunu kapsamında riskli yapı olarak tescil edilmiştir.

Bir binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için binanın riskli yapı tespit raporunun ilgili idare tarafından onaylanması yeterlidir. Risk tespiti için binadaki hak sahiplerinden sadece birinin başvuru yapması gerekmektedir. Riskli yapı tespit raporunun onayı ile hak sahipleri 2/3 çoğunlukla binalarının yeniden inşası için tüm kararları 60 gün içinde alıp ilgii idareye bilgi vermeleri gerekmektedir. Bu süreçte binanız riskli olup olmadığını öğrenmek için yukarıdaki bahsettiğimiz yöntemlerden birini kullanabilirsiniz. Şirketimiz riskli yapı tespit raporu hazırladığı gibi kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme kapsamında da uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Riskli Yapı Sorgulama

RİSKLİ YAPI SORGULAMA HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Binanın Riskli Yapı Tespiti Nasıl Yapılır?

Binadaki hak sahiplerinden sadece birinin riskli yapı tespiti için şirketimize başvurması yeterlidir. Konusunda uzman kadromuz binada gerekli teknik tespit ve çalışmaları yaparak bina için riskli yapı tespit raporunu hazırlar. Başvuru sahiplerine ait resmi belgeler ile beraber raporu onay için ilgili idareye sunar. İdare raporu inceldikten sonra raporda herhangi bir eksiklik yok ise onaylar. Bu aşamadan sonra Tapuda bina kütüğüne ‘riskli yapı’ şerhi verildikten sonra da mülk sahiplerine konu hakkında tebligat yapılır. Tebligatı alan hak sahipleri isterler ise 15 gün içinde hazırlanmış rapora itiraz edebilirler.

Yapılan itiraz ilgili komisyonca görüşülür raporda herhangi bir eksiklik yok ise yapılan itiraz REDDEDİLİR böylece riskli yapı resmi süreci tamamlanmış olur.  Bu aşamadan sonra hak sahipleri bir araya gelerek binaların yıkılıp yeniden inşası için gerekli tüm kararları alarak binalarının kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilemesini sağlarlar. Şirketimiz yukarıda detayı verilen süreç baştan sonra hizmet vermektedir.

 

Riskli Yapı Sorgulama

Riskli Yapı Tespiti için Binada Ne Gibi Tür Çalışmalar Yapılır?

Riskli yapı tespiti için binada bir çok teknik çalışma ve tespit yapılır. Burada amaç binanın deprem riskli olup olmadığının net bir şekilde ortaya koyulması yapılan çalışmalar kapsamında riskli yapı tespit raporunun hazırlanması ve ilgili idareden onayının alınmasıdır. Böylece bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmiş olacaktır. Bu yüzden uzman bir ekiple çalışmak önemlidir. Riskli Yapı tespiti için yapılan teknik çalışmalar şunlardır:

  • Binanın oturduğu alan için zemin etüd raporu hazırlanır.
  • Binanın mevcut durumunun tespiti için bina rölövesi çizilir.
  • Çeşitli nedenlere bağlı olarak zamanla binada meydana gelen hasarlar tespit edilir.
  • Binanın betonarme taşıyıcılarından karot numunesi alınarak yapı laboratuvarında testler yapılıp bina beton dayanımı tespit edilir.
  • Bilgisayar ortamında bina 3 boyutlu olarak modellenir, gerekli deprem hesaplamaları yapılarak bina deprem güvenliği tespit edilir.
  • Son olarak da bina üzerinde yapılan tüm iş ve işlemlerin sonucuna göre yapıya ait riskli yapı tespit raporu raporu hazırlanır.

Kentsel dönüşüm ve  riskli yapı sorgulama  kapsamında merak ettikleriniz için bizi arayarak uzmanlarımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz.