Riskli Yapı Tespit Raporu

Riskli Yapı Tespit Raporu

Kentsel dönüşümün kapsamında eski, deprem dayanıksız binanızın yıkılıp modern, güncel standart ve mevzuatlara uygun olarak yeniden yapılması için binanıza riskli yapı tespit raporu alınması ve bu raporun ilgili idare tarafından onaylanması şarttır. Deprem güvenliği bulunmayan binalardan oluşan çarpık yapılaşmanın önüne ancak kentsel dönüşüm ile geçmek mümkündür. Riskli yapı tespit raporu ile binalarının depreme riskli olduğunu belgeleyen hak sahipleri devlet teşvikli kentsel dönüşüm kredilerinden, kira yardımlarından yararlanarak binalarını istedikleri gibi kentsel dönüşüm kapsamında yenileyebilirler.

Şirketimizden talep etmeniz halinde riskli tespit raporunu bilgi amaçlı olarak da alabilirsiniz. Öncelikle olarak binanızın depreme güvenli olup olmadığını öğrenip sonra diğer hak sahipleri ile anlaştıktan sonra resmi işlemlere başlayabilirsiniz. Şirketimiz uzman kadrosu ile risk tespit raporunun yanı sıra kentsel dönüşüm, bina güçlendirme hizmetlerini de sunmaktadır.

Riskli Yapı Tespit Raporu

RİSKLİ YAPI TESPİT RAPORU HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Nereye Başvurmalı?

Kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yenilemek isteyen mülk sahipleri T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili şirketlere başvuruda bulunarak binaları için riskli yapı tespit raporu almaları şarttır. Bu rapor ile mevcut binanın depreme karşı güvenli olmadığını belgelemek gerekliliği vardır. Bu tespitler için deprem konusunda uzman, iyi referanslara sahip yeterli ekip ve ekipmanı bulunan şirketler tercih edilmelidir. Firmamız teknik kadrosu ile riskli yapı tespiti için yönetmeliğe ve güncel mevzuata uygun olarak gerekli teknik çalışmaları yaparak risk raporunu hazırlamakta ve tüm süreç boyunca hak sahiplerine bilgi vermektedir.

Riskli Yapı Tespit Ücreti

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkili olan kuruluşumuz, uygun fiyat politikası ile binada gerekli teknik çalışmaları yapıp; riskli yapı tespit raporu hazırlayarak ilgili idareden onayını almaktadır. Bu rapor ile hak sahipleri kentsel dönüşüm kapsamında tüm devlet teşviklerinden yararlanma hakkına sahip olurlar.

Riskli Yapı Tespit Süreci

Hak sahipleri binalarının riskli yapı tespiti için şirketimize başvurduktan sonra ekibimiz binada gerekli teknik çalışmaları yaparak riskli yapı tespit raporunu hazırlar. Başvuru sahiplerine ait resmi belgeler ile beraber raporu onay için ilgili idareye sunar. İdare raporu inceldikten sonra raporda herhangi bir eksiklik yok ise onaylar. Bu aşamadan sonra Tapuda bina kütüğüne ‘riskli yapı’ şerhi verildikten sonra da mülk sahiplerine konu hakkında tebligat yapılır. Tebligatı alan hak sahipleri isterler ise 15 gün içinde hazırlanmış rapora itiraz edebilirler.

Yapılan itiraz ilgili komisyonca görüşülür raporda herhangi bir eksiklik yok ise yapılan itiraz REDDEDİLİR böylece riskli yapı resmi süreci tamamlanmış olur.  Bu aşamadan sonra hak sahipleri bir araya gelerek binaların yıkılıp yeniden inşası için gerekli tüm kararları alarak binalarının kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilemesini sağlarlar. Şirketimiz yukarıda detayı verilen süreç baştan sonra hizmet vermektedir.

Riskli Yapı Tespit Raporu

Deprem Riskli Binada Güçlendirme

Diyelim ki yapınıza riskli yapı tespit raporu sonucunda ‘riskli yapı’ şerhi koyuldu. Bu durumda mülk sahipleri firmamıza başvurmaları halinde binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmadan güçlendirebilirler. Bu kapsamda şirketimiz binanın güçlendirme projesini hazırlayıp ilgili idareden onayını aldıktan sonra binanın güçlendirme inşaatını yaparak binayı depreme güvenli hale getiri. Uzmanlarımız tüm süreci detaylı bir şekilde yürütür ve her aşamada hak sahiplerine bilgi verir. Detaylar ve hizmetlerimiz için hemen bizi arayın.