Statik Proje

Statik Proje

Bir binanın taşıyıcı sistem özelliklerini, bina taşıyıcı sisteminin nasıl inşa edileceğine dair detayları içeren projeye statik proje denilmektedir. Bir binanın inşası için mimari, statik, elektrik, mekanik gibi temel projeler gereklidir. Öncelikli olarak binayı yaptıran hak sahibinin taleplerine göre mimari proje hazırlanır, bu projeye göre bina taşıyıcı sistemini gösteren gerekli tüm detayları içeren statik proje hazırlanır. Bina taşıyıcı projesi olan statik proje için bina ana taşıyıcı sistemi özel analiz programlarında 3 boyutlu olarak tasarlanır; bina yükleri , deprem etkileri ve diğer yükler de dikkate alınarak yapılan hesaplamalardan sonra bina statik projesi güncel mevzuatlara ve deprem yönetmeliğine göre hazırlanır.

Son zamanlarda deprem testini yaptığımız mevcut binalardan deprem riskli olanlarının hiçbir inşaat mühendisliği hizmeti almadan yapılan binalar olduğu görülmektedir. Özellikle deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz ciddi deprem tehlikesi altında bulunduğundan yeni yapılan binaların bu tehlikeye göz önünde bulundurularak statik projelerinin hazırlanması ve inşaatı çok önemlidir. Mevcut deprem riskli binalar için gerekli teknik tespitlerin yapılarak deprem konusunda uzman inşaat mühendisi tarafından güçlendirme statik projesi hazırlanarak bu binaların deprem güvenli hale getirilmesi önemlidir. Şirketimiz İnşaat Mühendisler Üyesi olup ayrıca T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yetkisi bulunmakta deprem konusunda uzman ekibi ile yeni binaların statik projeleri, deprem riskli binaların güçlendirme projeleri, kentsel dönüşüm, deprem testi ve deprem raporu kapsamında hizmet sunmaktadır.

Ayrıca şirketimiz uzman kadrosu ile hem yurt içi hem de yurt dışında bir çok önemli yapının statik projelerini hazırlamış; inşaat aşamasında da teknik danışmanlık hizmeti sunmuştur.

Statik Proje

STATİK PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Statik Proje Neden Önemlidir?

Bina yapım aşamasında ilk etap taşıyıcı sistem imalatıdır bu nedenle statik projede veya imalarında yapılacak bir hata tüm inşaatı doğrudan etkilemektedir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum nedeni ile ciddi deprem etkisi altındadır. Bu nedenle yeni yapılacak binalar yanı sıra mevcut eski binaların da depreme dayanıklı olması gerekmektedir. Bu konu doğrudan deprem konusunda uzman inşaat mühendislerinin faaliyet alanıdır. Yeni binalar inşa edilmeden önce binadan beklenen hizmete göre bir mimari proje hazırlanır, bu hazırlanan mimari projeye göre inşaat mühendisi bina yüklerine, deprem etkilerine, binanın oturduğu zemine göre gerekli statik ve dinamik hesapları yaparak güncel mevzuata ve deprem yönetmeliğine uygun olarak binanın statik projelerini hazırlar.

Bu hazırlanan projeler ilgili idare ve yapı denetimler tarafından kontrol edilerek onaylanır. Onaylanan proje yerinde inşaatı yapılarak bina taşıyıcı sistem inşaatı tamamlanır. Bu süreçte sonunda yeni bina deprem yönetmeliğine uygun depreme güvenli olarak yapılmış olur.

Ülkemizin deprem riskini düşündüğünüzde mevcut binaların deprem güvenliği statik taşıyıcı sistemlerinin ne kadar dayanıklı olduğu ile direkt ilgilidir. Bu nedenle mevcut binalarda gerekli teknik tespitlerin yapılıp; statik ve dinamik hesapların yapılarak binanın deprem riskli olup olmadığı ortaya koyulmalıdır. Eğer bina deprem güvenli değil ise deprem konusunda uzman mühendislik şirketlerince binanın güçlendirme statik projeleri hazırlanır ilgili idareden gerekli izinler alındıktan sonra bina güçlendirmesi yapılarak binalar depreme güvenli hale getirilir. İster yeni bina olsun isterse eski deprem riskli bina olsun binalardaki can ve mal güvenliği için statik proje çok önemlidir.

Statik Proje

Statik Proje Aşamaları Nelerdir?

Statik proje hazırlanması aşamalarını basitçe açıklamak gerekir ise:

  • Bina için hazırlanmış Mimari Proje uygun olarak Avan Statik Proje hazırlanır.
  • diğer proje müellifleri ve işveren ile yapılan görüşmelerden sonra Avan projeye göre daha detaylı olan Kesin proje hazırlanır.
  • Kesin proje aşamasında bina taşıyıcı sistem kesitlerinin belirlenmesi için gerekli statik ve dinamik hesaplamalar yapılır.
  • Kesin projeye onay alındıktan sonra bina tüm taşıyıcı sistem plan, kesit, detaylarını içeren Uygulama projeleri hazırlanır.
  • Uygulama projesi binanın büyüklüğüne göre Planlar ve Kesitler 1/50 , Detaylar 1/10, 1/5 olarak hazırlanır.
  • Her pafta alanının sağ alt kısmına kullanılan taşıyıcı sistem malzeme cinsleri yazılır.
  • Paftaların üzerine inşaat yapımı sırasında gerekli olan tüm kurallar detaylı biçimde yazılır.

Bu noktaların her biri statik proje çiziminde dikkat edilmesi gereken noktalardır.