Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesini istediğiniz binanız için yerine getirilmesi gereken koşullara Kentsel dönüşüm şartları denir. Bu şartlardan en önemlisi binanızın için riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasıdır. Bunun için şirketimize başvurmanız halinde uzmanlarımız binanızda gerekli incelemeleri yapıp riskli yapı tespit raporunuzu hazırlayıp ilgili idareden onayını alarak binanızın kentsel dönüşüm kapsamına girmesini sağlar. Raporun onaylanmasından sonra idare tarafından binadaki tüm hak sahiplerine bilgilendirme amaçlı tebligat yapar. İsterlerse hak sahipleri yapılan riskli yapı tespitine karşı yapılan tebligattan 15 gün içinde itiraz edebilirler. Yapılan itiraz ilgili komisyon tarafından red edildiği takdirde hak sahipleri 60 gün içinde binaların yenilenmesi için gerekli kararları almaları gerekmektedir. Şirketimiz riskli yapı tespit raporunun yanı sıra kentsel dönüşüm, bina güçlendirme kapsamında da hizmet sunmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Şartları

KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Kentsel Dönüşüm İçin Hangi Koşullar Sağlanmalıdır?

Binanızın kentsel dönüşümün kanunu kapsamına girebilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu konuda görevlendirilmiş lisanslı şirketimiz tarafından binanın riskli yapı tespiti yapılıp riskli yapı tespit raporu hazırlanarak ilgili idare tarafından onayı alınır böylece bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur. Riskli yapının tespit edilmesi için maliklerden birisinin şirketimize başvuru yapması yeterlidir. Malikler isterler ise yapılan riskli yapı tespit işlemine itiraz edebilirler. İtiraz komisyonu yapılan itirazı görüşüp karara bağlar. Tüm bu süreçlerden sonra hak sahiplerinin 2/3 çoğunlukla binalarını kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için kararları alıp ilgili idareye bildiriler. Böylece kentsel dönüşüm şartları tamamlanmış olur.

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Bina Güçlendirmesi

Kentsel dönüşüm denince akla eski, depreme dayanıksız binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesi gelmektedir. Ancak kentsel dönüşüm kapsamında deprem riskli olduğu tespit ve tescil edilmiş binanızı yıkıp yeniden yapmak yerine daha ekonomik bir yöntem olan binanızı güçlendirme yaparak da depreme güvenli hale getirilebilir. Çok sık tercih edilmeyen bir uygulama olsa da özellikle fazla katı olmayan deprem riskli binalarda bu yöntemle binalar depreme güvenli hale getirilmektedir.

Özellikle çok katlı binaların daha az katlı olarak yenilenmesi durumunda hak sahipleri mevcut binanın güçlendirmesini istemektedirler. Şirketimiz her türlü yapının depreme karşı bina güçlendirme projesini hazırlayıp, ilgili idareden gerekli izinleri alarak bina güçlendirme inşaatını yapar. Bina güçlendirme hizmetlerini uzman ekibimiz tarafından uyguluyor ve sizlere kaliteli bir hizmet sunuyoruz.

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Kredi Desteği Nasıl Alınır?

Kentsel dönüşüm kredisi için öncelikle binanın risk tespitinin yapılması ve yukarıda detayları verilen tüm kentsel dönüşüm şartları yerine getirmesi gereklidir. Bu şartların sağlanmasından sonra malikler binayı hangi inşaat şirketi ile yaptıracaklarına, devlet destekli kentsel dönüşüm kredisi kullanıp kullanmayacaklarına karar veririler. Kentsel dönüşüm kredisi devlet destekli olup; en fazla 120 ay vadelidir. Kredi tutarı bina için oluşturulan banka hesabına yatırılır ve inşaat ilerledikçe müteahhide hakediş olarak ödenir. Böylece hak sahipleri binalarını depreme dayanıklı, modern olarak yenilemiş olur. Şirketimiz kentsel dönüşüm, bina güçlendirme, inşaat kapsamında uzman teknik kadrosu ile size hizmet vermektedir; detaylar için hemen bizi arayın.