BLOG

Blog sayfamızda Kentsel Dönüşüm, Bina Güçlendirme, Deprem Testi ve Deprem Raporu hakkında merak ettiğiniz konuları  bulabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizi arayabilir uzmanlarımız ile görüşebilirsiniz.

Kolon Güçlendirme

Kolon Güçlendirme

Binaların tüm ağırlığı kolon ve betonarme perdeler gibi ana düşey taşıyıcılar tarafından taşınır. Binanın depreme ve afetlere karşı en önemli taşıyıcı elemanlarından biri kolonlardır. Binanın dayanıklılığı için kolonların yeterli dayanımda olması gerekmektedir. Aksi halde bu ana taşıyıcılar için

Devamını oku...
Müteahhit Sorgulama

Müteahhit Sorgulama

Devletin hayata geçirdiği müteahhit sorgulama sistemi, halkın birçok kesimi tarafından çok merak edilen konular içinde geniş bir yer almaya başladı. Eski binası kentsel dönüşüm ile yenilemek isteyen veya arsasına bina yaptırmak isteyen hak sahipleri bunun için Müteahhitlik Belgesi

Devamını oku...
Müteahhitlik Belgesi

Müteahhitlik Belgesi

Bir inşaatı yapabilmek için gerekli olan yetki belgesine müteahhitlik belgesi  denilmektedir. Bu belge T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerekli koşulları sağlayan şirketlere verilmektedir. Bu belgeye sahip olmayan şirketler veya kişiler tarafından inşaat yapılması halinde

Devamını oku...
İnşaat

İnşaat

İnsanlar yaşam alanlarını bir şeyler inşa ederek devam ettirmektedir. Yapıların yıkılması ve tekrar yapılması inşaat süreci içerisine girmektedir. İnşaat kavramı bir binayı ya da yapıyı inşa etmek için uygulanan süreçtir. Bu süreçte planlama, tasarlama, kullanılacak malzemeler ve birçok malzeme

Devamını oku...
Deprem Testi

Deprem Testi

Deprem bölgesinde bulunan ve ağır hasar alma veya yıkılma veya tehlikelisi olan yapılar için deprem testi yaptırmak öncelikler arasında olmalıdır. Konut, işyeri veya başka amaçlar için kullanılan binaların deprem durumda can ve mal güvenliği için gerekli teknik incemeler

Devamını oku...
Deprem Sağlamlık Raporu

Deprem Sağlamlık Raporu

Yapıların depreme ne kadar dayanıklı oldukları deprem sağlamlık raporu ile ölçülebilir. Ülkemiz coğrafi konumu itibariyle yıkıcı etkileri olan ve şiddetli depremleri üreten fay hatlarına sahip aktif bir deprem kuşağı içinde bulunmaktadır. Bu nedenle ülkemiz her an deprem

Devamını oku...
Deprem Sağlamlık Testi

Deprem Sağlamlık Testi

Deprem söz konusu olunca bu konuda pek çok acı tecrübe yaşayan ülkemizdeki binalar için deprem sağlamlık testi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca son zamanlarda birçok ilimizde yaşadığımız deprem felaketlerinde görmüş olduğumuz can ve mal kayıplarını azaltmanın da

Devamını oku...
Deprem Performans Analizi

Deprem Performans Analizi

Yapı deprem dayanımlarının tespiti için yapılan tespit, hesaplama ve analizlere deprem performans analizi adı verilir. Bu analizin asıl mevcut binaların meydana gelebilecek en şiddetli depreme dayanıklı olup olmadığının tespitidir. Şirketimiz deprem performans analizi, deprem raporu, bina güçlendirme,

Devamını oku...
Deprem Performans Raporu

Deprem Performans Raporu

Binalara  deprem performans raporu almak çok önemli bir konu haline gelmiştir. Özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafya ve deprem kuşağını esas aldığımızda konunun önemi net olarak anlaşılacaktır. Ülkemizde son zamanlarda yaşanan deprem felaketlerinde yaşanan can ve mal

Devamını oku...
Bina Sağlamlık Testi

Bina Sağlamlık Testi

Son zamanların en çok gündeme gelen konularının başında şüphesiz bina sağlamlık testi geliyor. Özellikle ülkemiz, deprem kuşağı bölgesinde olduğu için bu konu da oldukça önem arz ediyor. Olası bir deprem riski karşısında binaların deprem koşullarına dayanıklı olup

Devamını oku...
Deprem Risk Analizi

Deprem Risk Analizi

Binaların depreme karşı güvenli olup olmadığını deprem risk analizi yöntemi ile belirlenir. Ülkemizde geçmişten günümüze yaşanan depremler ve sonuçları nedeniyle son dönemlerde buna bağlı olarak mevcut yönetmeliklerin giderek sıkılaştığı görülmektedir. Özellikle deprem riskli bölgelerde bulunan yapıların

Devamını oku...
Deprem Dayanıklılık Testi

Deprem Dayanıklılık Testi

Söz konusu deprem olunca bu konuda pek çok acı tecrübe yaşayan ülkemiz için deprem dayanıklılık testi oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca son dönemde birçok ilimizde yaşadığımız deprem felaketlerinde görmüş olduğumuz can ve mal kayıplarını azaltmanın da en

Devamını oku...
Bina Sağlamlık Raporu

Bina Sağlamlık Raporu

Bir yapının depreme ne kadar dayanıklı olduğu bina sağlamlık raporu sayesinde anlaşılır.  Ayrıca bir deprem anında söz konusu yapının ne kadar dayanıma sahip olduğu, binanın ne düzeyde hasar alacağı veya yıkılıp yıkılmayacağı  bu rapor sayesinde

Devamını oku...
Deprem Haritası

Deprem Haritası

Dünya üzerinde bulunan ülke, şehir ve bölgelerin deprem risklerinin belirtildiği haritalara deprem haritası adı veriliyor. Bu haritaların içeriği, meydana gelebilecek en büyük depremler hesaplanarak ve depreme neden olabilecek kuvvetli yer hareketleri göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Deprem haritası verilerine

Devamını oku...
Deprem Risk Raporu

Deprem Risk Raporu

Kentsel dönüşümün faydalarını duymayan kalmamıştır. Başta deprem riskli binaların tespit edilmesi ile can ve mal kaybının önüne hızlıca geçilebilmesi adına deprem risk raporu alınması önemlidir. Eski, deprem riskli, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların modern, depreme dayanıklı olarak yapılması

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Kentsel Dönüşüm Sorgulama

Binanızın riskli yapı tespiti yapılıp kentsel dönüşüm kanunu kapsamında olduğunu öğrenmek için bağlı olduğunuz Belediye’ ye veya T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı il Müdürlüklerine tapunuz ile başvuru yaparak kentsel dönüşüm sorgulama işleminizi yaparak binanız hakkında

Devamını oku...
Riskli Yapı Sorgulama

Riskli Yapı Sorgulama

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında teknik incelemeleri yapılarak deprem riskli olduğu tespit edilen yapılar riskli yapı olarak isimlendirilir. riskli yapı olarak tespit edilen yapılar can ve mal güvenliğinin olmadığı binalardır bu yapılar depreme güvenli hale getirilmediği süreç içerisinde

Devamını oku...
Kira Yardımı Şartları

Kira Yardımı Şartları

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında hak sahiplerinin kira yardımı şartları  sağlaması halinde devlet destekli kira yardımı almaya hak kazanırlar. Kentsel dönüşüm deprem riskli, eski, ekonomik ömrünü tamamlamış binaların kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yıkılıp modern ve depreme dayanıklı

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel Dönüşüm Şartları

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesini istediğiniz binanız için yerine getirilmesi gereken koşullara Kentsel dönüşüm şartları denir. Bu şartlardan en önemlisi binanızın için riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasıdır. Bunun için şirketimize başvurmanız halinde uzmanlarımız binanızda gerekli incelemeleri yapıp

Devamını oku...
Riskli Yapı

Riskli Yapı

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında en fazla önümüze çıkan terim riskli yapı terimidir.  Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yapılan teknik tespitler sonucu binanızın deprem riskli, güvenli olmayan yapı olarak belirlenmesi haline riskli yapı denilmektedir. Genelde güvenilir olmayan, daha önce

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı

Depreme dayanıksız binalarda kalan kiracılar ve mal sahipleri için kentsel dönüşüm kapsamına giren bu yapılara T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel dönüşüm kira yardımı verilmektedir. Bu kira yardımı, mal sahiplerinin ve kiracıların mağduriyet yaşamaması

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel Dönüşüm Kredisi

Kentsel dönüşüm doğal afetlere karşı dayanıksız, ruhsatsız ve hasarlı binaların yenilenmesi ve güçlendirilmesidir. Binanın kentsel dönüşüm kapsamına girmesi için binada riskli yapı tespiti yapılarak riskli yapı tespit raporu hazırlanır ve idareden onayı alınır böylece devlet teşvikli kira

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği

Kentsel Dönüşüm Kanunu Uygulama Yönetmeliği 6306 sayılı kanun temel alınarak hazırlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, çeşitli bakanlıkları, yerel idari birimleri ve TOKİ’yi içine alan bir kanun yönetmeliğidir. Kentsel Dönüşüm Yönetmeliği doğal afetlere, depreme karşı dayanıksız bina ve

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel Dönüşüm Kanunu

Kentsel dönüşüm kanunu, deprem riski taşıyan bina ve riskli alanların yenilenmesi, depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi çevreye ve altyapıya uygun şekilde yenilenmesi amacını taşır. Kentsel Dönüşüm Kanunu T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen tüm belediyeleri,

Devamını oku...
Kentsel Dönüşüm Nedir

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Türkiye’de son zamanlarda herkesin yakından ilgilendiği ve gündemine aldığı konulardan birisi kentsel dönüşüm’ dür. Peki kentsel dönüşüm nedir?’ sorusunun cevabı ise depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış, hasarlı ve yıkılma riski bulunan binaların yenilenmesi. T.C. Çevre, Şehircilik

Devamını oku...