Riskli Yapı

Riskli Yapı

Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında en fazla önümüze çıkan terim riskli yapı terimidir.  Kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yapılan teknik tespitler sonucu binanızın deprem riskli, güvenli olmayan yapı olarak belirlenmesi haline riskli yapı denilmektedir. Genelde güvenilir olmayan, daha önce hasar almış, ekonomik ömrünü tamamlamış binalar riskli yapı olarak değerlendirilir. Kentsel dönüşüm kanununda binaların riskli yapı tespiti binadaki hak sahiplerinin tarafından bu konuda yetkili şirketlere yaptırılır. Yapılan incelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapı için riskli yapı tespit raporu hazırlanarak Belediyeye veya  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayına sunulur.  Raporun ilgili idare tarafından onaylanması ile bina kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girmiş olur. Şirketimiz riskli yapı tespit raporunun yanı sıra bina güçlendirme ve kentsel dönüşüm kapsamında da hizmet vermektedir.

Eski, depreme dayanıksız binanızın kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesi için öncelikli olarak binanıza riskli yapı tespit raporu almalısınız. Risk tespitinden sonra hak sahipleri kendi aralarında gerekli kararları aldıktan sonra eski bina yıkılıp yeni bina inşa edilir. Bunun dışında deprem riskli binanızı depreme karşı binanızı güçlendirme de yapabiliriz. Binanızın güçlendirilmesi veya kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilmesi için hak sahipleri olarak karar alınması gerekmektedir. Ayrıca binanızın deprem riskini öğrenmek amacıyla bilgi amaçlı olarak hazırlanan deprem dayanıklılık raporu da alabilirsiniz. Şirketimiz riskli yapı tespit raporunun yanı sıra kentsel dönüşüm ve bina güçlendirme kapsamında da hizmet vermektedir.

Riskli Yapı

RİSKLİ YAPI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VE HİZMET ALMAK İÇİN…

Riskli Yapı Nasıl Belirlenir?

Bir bina ekonomik ömrünü tamamladıksa, bina depremde yıkılma, hasar alma riski taşıyorsa bu binalar riskli yapı olarak kabul edilir. Riskli yapı tespiti kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yapılması zorunlu işlemlerden birisidir. Bu işlem yerine getirilmeden riskli olan binanın yıkılıp yerine güvenli ve sağlam bir yapının yapılması mümkün olmayacaktır. Binaların riskli yapı tespiti Bakanlıkça onaylı şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Hak sahiplerinin şirketimize  başvuru yapması ile birlikte binada öncelikle beton dayanımı tespiti için karot alınır, betonarme elemanların demirleri tespit edilir, zemin etüd raporu hazırlanır ve birçok analizden sonra bina için riskli yapı tespit raporu hazırlanır. Yapılan tespitler sonucu hazırlanan rapor ilgili idareden onayının alınması ile bina kentsel dönüşüm kapsamına girmiş olur.

Riskli Yapı

Riskli Yapı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Şirketimiz tarafından yapılan teknik incelemeler sonucunda riskli yapı tespit raporunuz hazırlanır ilgili idareden onayı alınarak binanızın riskli yapı tespit süreci tamamlanır ve binanız kentsel dönüşüm kanunu kapsamına girer. Binanızın kentsel dönüşüm kapsamına girip girmediğini yada riskli yapı olup olmadığını bağlı bulunduğunuz belediyeden veya bakanlık il müdürlüklerine giderek öğrenebilirsiniz. takip edebilir; siniz. Riskli yapı sorgulama işlemini  e-devlet sistemine girerek tapu kayıtlarınızda riskli yapı şerhi olup olmadığını inceleyerek de öğrenebilirsiniz. eğer tapunun üzerinde riskli yapı şerhi var ise binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiş demektir.

Şirketimiz riskli yapı tespit raporu, kentsel dönüşüm, bina güçlendirme ve müteahhitlik hizmeti sunmaktadır. Tüm detaylar için bizi arayın.